Hírek

FELHÍVÁS!

Pannon Tudományos Nap


Nagykanizsa, 2011. október 13.Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi
Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című
közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb
és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának
2011-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad
otthont.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a
konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását
kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva
számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére.
Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy
az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő,
közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal
terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a
két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság
választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok
mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület
képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget
kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalata alapján a
jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a
legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok
jelentkezésére számítunk, akik 2010-ben vagy 2011-ben szerezték meg
doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk
összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.

A hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján legjobbnak ítélt
három előadást valamint a nyertes PhD munkákat 100 ‑ 100 eFt jutalomban
részesítjük.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2011. június
25-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a
PAB területén a bizottsag@pab.mta.hu illetve a VEAB területén a
titkar@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2011. július 31-ig
értesítjük.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: