Hírek

Creative – Az alkalmazott művészeti intézet határon átnyúló projektje

A Kreatív Értéklánc – Creative projekt: a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar határon átnyúló projekt fő feladata a magyar–osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplőinek támogatása értéklánc alapú együttműködés kialakítása és fejlesztése által. A projekt szakmai tartalmának megvalósítása elsősorban az Alkalmazott Művészeti Intézet feladata.

2014 márciusától egy intenzív szakmai műhelymunka kezdődött a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete és a soproni közép és általános iskolák között. Az együttműködés első lépéseként az AMI 2014 januárjában vendégül látta a régió iskoláinak vizuális tárgyat oktató szaktanárait, melynek során a projekt célkitűzései és az Intézetben folyó szakmai munka került bemutatásra.

A 2014 márciusától elkezdődött intenzív műhelymunka célja a diákok kreatív tevékenységek, foglalkozások felé irányuló pályorientációjának támogatása. Az AMI-s oktatók, egyetemi hallgatók és a középiskolások műhelymunkájának témája az adott iskola igényeinek a figyelembevételével került kialakításra. Az intenzív műhelymunka már több iskolában elkezdődött a következő témákban: formatervező rajz, meghatározott iskolai belső tér tervezése, színpadterv készítése és kivitelezése. A nyári szünet első hetében kerül sor a térszövet , valamint a 3D tervezés című workshop megrendezésére.

A CREATIVE projekt keretében a kreatív gazdaságban működő vállalkozások szellemitulajdon-kezelési folyamatának elősegítése céljából bilaterális tréningek, továbbképzések kerülnek megrendezésre. Első alkalommal az építészeti alkotások szerzői jogi védelme volt a rendezvény témája, melyre 2014. április 11-én került sor az Alkalmazott Művészeti Intézetben. A rendezvény bevezetőjében U. Nagy Gábor intézetigazgató bemutatta a résztvevőknek az Intézetben folyó képzést. A rendezvényen elsősorban építészek, építészhallgatók vettek részt.

Előadóink – Hepp Nóra és Szenczi Anna –, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársai, részletes tájékoztatást nyújtottak a kreatív alkotói elme által létrehozott szellemi alkotások jogi oltalmi lehetőségeiről.

Az Alkalmazott Művészeti Intézetben elindult egy olyan szellemi munka, melynek szerves része a régió iskoláival való közös szakmai műhelymunka és a kreatív vállalkozásokkal való szoros együttműködés kialakítása.

 

Alpár Erzsébet

NYME SKK

projekt menedzser

Linkek:

Kapcsolódó hírek: